Energideklaration för villa: En guide

04 mars 2024 Renate Degerth

editorial

Energideklaration är en process som ger en översikt över en fastighets energiprestanda. För dig som äger en villa är det inte bara en indikation på hur energisnål din fastighet är, utan också en möjlighet att identifiera åtgärder för att minska energiförbrukningen. Denna översikt är inte bara värdefull för fastighetsägare och eventuella köpare, utan sedan 2008 är det också ett lagkrav vid försäljning av byggnader i Sverige. I ingressen kommer vi att beröra varför energideklaration är viktig, och i de kommande avsnitten går vi igenom processen, vad den innebär, dess fördelar samt hur du går tillväga för att få din villa energideklarerad med hjälp av tjänster som de som erbjuds på edek.nu.

Varför är energideklaration viktig?

En energideklaration ger villaägare värdefulla uppgifter om fastighetens energiförbrukning och tips om hur de kan förbättra energieffektiviteten. Det innebär att energikostnaderna kan minskas och att fastighetens miljöpåverkan blir mindre.

Ett lagkrav vid försäljning och uthyrning

Lagen säger att energideklarationen måste finnas tillgänglig vid försäljning eller uthyrning av byggnader. Det ger köpare och hyresgäster en tydlig bild av energiprestandan, vilket är avgörande för både driftskostnader och miljöaspekt.

Vad innebär energideklarationen?

En energideklaration villa utvärderar en villas energianvändning baserat på byggnadens storlek, utformning, uppvärmningssystem och isolering. Resultatet av deklarationen sammanfattas i ett energiindex som hjälper till att jämföra fastighetens energiprestanda mot andra fastigheter.

energy declaration villa

Åtgärdsförslag för förbättring

Energideklarationen innehåller också rekommendationer på åtgärder för förbättrad energieffektivitet. Förslagen fokuserar på att optimera energianvändningen utan att kompromissa med inomhusklimatet.

Genomförande av energideklaration

För att få en energideklaration utförd, behöver villaägaren anlita en certifierad energiexpert. Experten kommer att genomföra en grundlig kontroll av fastigheten, samla in uppgifter och använda sig av standardiserade beräkningsmetoder för att fastställa energiprestanda.

Processen steg för steg

Energideklarationen inkluderar en besiktning av fastigheten där experten tar hänsyn till allt från byggår till typ av uppvärmningssystem. Även beteendefaktorer som påverkar energianvändningen tas i beaktning. Efter besiktningen tar experten fram energideklarationen som är giltig i tio år.

Fördelar med energideklaration

Bidra till Miljön

Genom att energideklarera din villa och genomföra föreslagna åtgärder bidrar du till en bättre miljö. Minskat energibehov leder till färre utsläpp av växthusgaser.

Ekonomiska besparingar

Energieffektivisering innebär ofta en minskning av energikostnader. Energideklarationen kan alltså vara början till en ekonomisk besparing för villaägaren.

Ökat fastighetsvärde

En energisnål villa är attraktiv på fastighetsmarknaden. Energideklarationen kan därmed höja värdet på din fastighet och göra den mer eftertraktad vid försäljning.

Hur du går tillväga

För att initiera en energideklaration av din villa, börjar du med att kontakta ett företag som är specialiserat på energitjänster. Ett exempel är edek.nu, där du kan hitta information och hjälp för att starta processen. De erbjuder tjänster av certifierade experter som guidar dig genom hela proceduren från start till mål. Även om det är ett lagkrav att ha en energideklaration vid försäljning eller uthyrning, är det också en god investering för framtiden att få en överblick över din fastighets energiprestanda. En energieffektiv villa innebär mindre miljöpåverkan och sänkta kostnader, en win-win för både plånboken och planeten. Med hjälp av edek.nu, kan du ta första steget mot en mer hållbar bostad och ett tryggare boende.

Fler nyheter